-Ik maak eerst voldoende tijd om stil te staan bij je/jullie vraag. Ik creëer een vrije ruimte zodat we samen uw/jullie vraag kunnen onderzoeken.

 -Na enkele kennismakende gesprekken kan het therapieproces zijn gang gaan en staat het stimuleren van differentiatie centraal. Hiermee bedoel ik dat we werken aan het geloof in jezelf, je zelfwaarde, integriteit. Uit ervaring merk ik dat op die manier mensen er dan beter in slagen tegelijkertijd hun individualiteit en samenzijn te hanteren in een relatie. In dit proces ga ik relationele conflicten en/of seksuele problemen niet uit de weg. Integendeel, ze worden juist gebruikt om persoonlijke groei te bevorderen.

 -Alleen of met twee in therapie? Als er een partnerrelatie is, dan bij voorkeur samen. Toch kan er zeker ook individueel gewerkt worden. Sowieso houd ik rekening met de relationele context of met het relationeel systeem waarin de persoon zich bevindt.

 -Ik ondervind dat mensen - gaandeweg - door aan hun seksuele relatie te werken meer tot persoonlijke groei komen en zo een betere intimiteit aankunnen/aandurven. Met 'intimiteit' bedoel ik: 'op je eigen benen blijven staan of jezelf waarde en betekenis geven terwijl je in nauw contact bent met jouw partner - zelfs als hij/zij jou niet bevestigt!'.


 -Vaak verloopt de aanpak van seksuele problemen via twee circuits: het medische en het psychotherapeutische.

De psychotherapeutische context verschilt hierin dat ze een ander, meer bepaald trager tempo aanneemt.