_ Partnerrelatietherapie: bijscholing voor gevormde therapeuten (2010-2012)
 
onder super
visie van M. Michielsen en J. Lens

_ European Summer School in Family Therapy - CONTEXT (2010)

_ Externship in Emotionally Focused Therapy - ICEEFT (2010)

_ Voortgezette Opleiding Gezinstherapie - CONTEXT (2008)

_ Opleiding in Psychotherapie: Relatie en Gezinstherapie - KERN (2001-2005)

_ Specialisatie in de Seksuologie - KULeuven (2000-2002)
 onder supervisie van Prof. P. Nijs, Prof. A. Vansteenwegen, F. Bogaerts en M. Luyens
Ervaring in individuele psychotherapie, relatietherapie en seksuologie

_ Licentie Familiale en Seksuologische Wetenschappen - KULeuven (1998-2000)
 Resultaat
grote onderscheiding; Verhandeling:Voorbij Masters & Johnson en Kaplan:een integratie van seks
en relatietherapie volgens het 'Sexual Crucible'model van D. M. Schnarch


_ Licentie Sociologie (optie: godsdienst en cultuursociologie) - KULeuven (1994-1998)
 Resultaat
onderscheiding; Verhandeling:Hoe anders is een postmoderne sociologie?
Een literatuurstudie over de feministische sociologie van D. E. Smith


_ Hoger Secundair Onderwijs, Klassieke talen Latijn-Wiskunde - Heilig Hartinstituut Heverlee (1988-1994)


 

Werkervaring


          _ Psychotherapeute, Relatie en gezinstherapeute, Seksuologe
        in medisch centrum 'Somedi' te Heist-op-den-Berg
      alsook in privépraktijk te Kortenberg
(2003 tot 2020)


        _ Psychotherapeut Klinisch verantwoordelijke
    in dagcentrum 'De Sleutel' te Brussel - drugshulpverlening
(2003-2004)